Психология

Влияние на поведението на бащата върху развитието на детето

Влияние на поведението на бащата върху развитието на детето

В живота на детето ролите на родителите са различни и никой не може да поеме ролята на другия. Днес се страхуваше и мислеше да се скара от детето, когато се прибра вкъщи по модела „баща“, казвайки, че бавно изчезва. Мехмет Явуз казва, че родителите вече са по-съзнателни за отглеждането на деца.

Бащите сега разбират повече ...

В традиционните семейства може да дойде на ум баща, авторитарен модел, който печели пари и отговаря на нуждите на къщата. Но в наши дни, особено в семействата, в които майката работи, ролята на fatherı баща artık се е променила драстично. Старите твърди и ядосани бащи бяха заменени от здрав, сладко-жилав „мъжки“ модел, който се интересуваше от детето си, ефективен в решаването на проблеми.

Пътят да бъдеш добър баща минава през търпение и опит!

Заявявайки, че интересът и предаността на бебетата към майка им през първите години са били насочени към бащата от втората възраст. Явуз подчертава, че правилната комуникация в отношенията баща-дете е физически контакт и прекарване на продуктивно време заедно. Явуз казва, че никой не се ражда като "добър баща" и подчертава, че да бъдеш баща ще бъде постигнат чрез любов, опит, търпение и знания.

Баща, най-важният източник на доверие за детето ...

баща; е най-важният модел около детето. Най-важният момент в отношенията баща-дете, който може да се различава според момчетата и момичетата, е, че доверието в бащата в детството играе сериозна роля в зряла възраст. Родителите, които са наясно с това, смятат, че всеки ход е инвестиция в бъдещето на детето. Явуз, бащи с проучвания при мъжете бащи, подчерта, че детето е по-уместно. Той добави, че момчето има по-общи интереси с бащата. Явуз подчерта, че бащата е уникален източник на доверие за момичетата.

Добрият модел на баща ускорява развитието на детето и повишава самоувереността на бащата. В семейства със здравословна връзка баща-дете детето, което получава любов и внимание от баща си, успява както в социалния, така и в училищния живот и подобрява своите ръчни умения с подкрепата на баща си.

Придобиване на сексуална идентичност чрез баща

Първият „мъжки“ модел, който дете разпознава, е бащата. Явуз, особено мъжките модели на сексуална идентичност от бащата, момичетата в смисъл на признание и доверие на противоположния пол е засегнат от бащата.

Взаимоотношенията баща-дете ще възникнат в съзнанието на концепцията за „добър баща“ на детето, че подкрепата на майката е неизбежна, което показва това. Явуз каза, че отношенията между родителите силно се отразили на детето. Следователно за психичното здраве на детето е изключително важно майката правилно да дефинира понятието баба баща а на детето и да не противоречи на неговото поведение.

Внимание в отношенията баща-дете!

* Детето трябва да показва любов, грижа и време.
* Важно е да се посрещнат нуждите на здравето, храненето и почистването на бебето. Тази връзка е важна част от по-здравите бъдещи отношения.
* Приемете детето такова, каквото е, не трябва да се сравнява с другите.
* Усилията на детето трябва да подкрепят позитивното поведение, пред неуспехите трябва да бъдат търпеливи, спокойни и градивни.
* Всички поведения трябва да бъдат добър модел за детето.

невролог
Д-р Пример: Мехмет Явуз


Видео: Ролята на бащата (Може 2021).