Общ

Детска радост на баща!

Детска радост на баща!

Ентусиазъм от бащинството
Автор: Маркъс Джейкъб Голдман
Отпечатък: Живот
Някой се е присъединил към семейството ви сега и вие нямате представа за света на този нов индивид. Или това, което знаете, са старите методи, които сте наследили от баща си ... В продължение на девет месеца съпругът ви, който носи цялата тежест на вашето бебе, с право чака да приведете отговорностите си към данните. Какво ще кажете за източник, който оценява потребностите на емоционалното и физическото развитие на нашето бебе в продължение на месеци до една година?
СЪДЪРЖАНИЕ
От бременност до семейство
Месец 1
Месец 2
Месец 3
Месец 4
Месец 5
Месец 6
Месец 7
Месец 8
9. Месец
Месец 10
11 месеца
Месец 12