Общ

Добрият развод е по-подходящ от лошия брак

Добрият развод е по-подходящ от лошия брак

Процесът на развод, причинен от ерозията на браковете с течение на времето, засяга децата, както и двойките. Има много въпроси, които трябва да се вземат предвид при съобщаването на това решение на децата. Педагогика Гюзиде Сояк от отделение по педиатрия на американската болница VKV, в този момент, казва той, родителите трябва да бъдат спокойни и контролирани, когато обясняват това решение на децата.

Какви са източниците на развод?

Промените в живота също се отразяват на отношенията във времето. В браковете, където емоциите са на преден план, образователните различия, трудностите, породени от различията в личността и промените в очакванията, приближават хората до развод. Фактът, че съпрузите, които са в основата на връзката, не обръщат дължимото внимание един на друг, ускорява този процес.

Кога хората трябва да решат да се разведат?

Процесът на вземане на решение и грижите, които се предоставят за сключване на брак, трябва да се прилагат към решението за развод. Правилното решение ли е разводът за разрешаване на проблемите? След като се уверите, че правите всичко необходимо, трябва да се вземе решение за развод.

Правилният избор ли е разводът?

Не трябва да се забравя, че случилото се в семейството дава пример за детето. Трябва да направите този избор, когато решите, че добрият развод в развитието му е по-подходящ от лошия брак.

Какви са моментите да се вземат предвид в процеса на развод?

Разводът и последствията водят до процес, който ще повлияе на развитието на детето. Как родителите са подготвени за този процес и тяхната ситуация след развод може да повлияе неблагоприятно върху развитието на децата. Как родителите са подготвени за процеса на развод и положението им след развод се отразява на развитието на децата. Като отговорни възрастни, ние трябва да обърнем внимание на нуждите на нашите деца по време на процеса на развод и да поддържаме връзката на доверие между нас.

Как трябва родителите, които приемат постановлението за развод, да определят точно подходящата среда и време, за да обяснят този проблем на детето?

Разводът създава сериозен стрес не само за детето, но и за родителите. Разделянето на къщите, които са част от семейството, не трябва да се прави без обяснение на това решение. Подходящо е родителите да са спокойни и контролирани и да общуват на общ език. Дори и да се опитат да живеят отделно, двойките трябва да дават тази информация на детето.

Как и на какъв език трябва да се казва на детето?

Сигурно е, че продължителните процеси на отделяне засягат децата. Родителите трябва да действат заедно, за да обяснят решението за развод. Сегашната ситуация и начинът на живот трябва да бъдат обяснени в описателни изречения. Той също така предоставя информация за въпросите или възраженията на децата по време на разговора, информация за процеса и как се чувстват.

Дали родителите ще предприемат правилните стъпки, за да се договорят какво трябва да кажат преди това и след това по пътя, който ще последват?

Общият език и отношение на родителите ще помогнат да се поддържа доверието на детето в тях. Трябва да се обясни, че задълженията да станат майка и баща не са се променили с развода и че това решение няма нищо общо с тях.

Вярно ли е, че решението за развод се обсъжда между родителите чрез разговор и обсъждане с детето?

Родителите трябва да се грижат да не решават проблемите си пред децата. Най-голямата вреда за детето е, че единият от родителите счита обвинителя или другият родител за неадекватен. Децата не трябва да се излагат на коментарите на техните родители или други възрастни относно техните родители. Те не трябва да бъдат съдии по решение на възрастните или средство за удовлетворяване на егото си.

Трябва ли на детето да се казва във всеки детайл от процеса на развод или трябва да му се казва само това, което трябва да знае? Какви са вашите предложения към родителите?

Необходимо е да се обясни решението за раздяла в най-подходящите изречения за възрастта на детето, за да се почувствате, че отговорностите ви като майка и баща не са се променили, винаги ще го обичате, заедно да решавате какъв ще бъде редът ви за интервю и да отговаряте на нуждите на децата в този процес. Децата понякога се притесняват дали родителите напускат дома си. Необходимо е да слушате внимателно въпросите за това къде живее и как се чувства и да се опитате да дадете задоволителни отговори. Освен това родителите трябва да се грижат да не обсъждат проблемите си пред децата си.

И двамата родители трябва да си сътрудничат по въпроси като училищни и здравни въпроси. Децата също пропускат родителя, който е напуснал или пренебрегван по време на развода. В такъв случай нещастието, интроверсията, отхвърлянето са интензивни чувства. Прекратяването на децата от родителите им не се препоръчва и бащите не могат да се заменят взаимно. Момче, което е пренебрегнато от баща си, губи своя модел, за да му помогне да го оформи. Не получава достатъчно информация за бъдещето на мъж или баща. В резултат на това той не желае да контролира поведението си и да изпълнява отговорностите си. Може да бъде трудно да се установят, поддържат и решават проблеми с противоположния пол. Те могат да избегнат борбата в ситуации, в които имат затруднения. Наблюдава се, че момичетата изпитват затруднения в установяването на връзка с другия пол.

Има ли значение възрастта на детето, когато се обяснява решението за развод?

При разводите в предучилищна възраст децата смятат, че родителят, който напуска дома си, го напуска и че той е отговорен за това. Редовните интервюта и емоционалното усещане на детето с родителя, който напуска дома, намаляват негативните ефекти от този процес. Колкото по-младо е детето, толкова по-конкретна е нужната информация. Идеята, че юноша преживява сериозни промени в живота, може да се възприеме като изоставяне на по-малко дете.